Strada Vasile Alecsandri nr. 7. 

Compartimentul Evidenţa Persoanelor: telefon/fax – 0237641404

Compartimentul Stare Civilă: telefon – 0237641355