Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Adjud (SPCLEP Adjud) îi revin atribuții pe linie de evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate, precum și atribuții pe linie informatică și de stare civilă.

SPCLEP Adjud primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor ce au domiciliul în Adjud și cereri de emitere a cărților de identitate provizorii și a cărților de identitate ale persoanelor cu domiciliul în  comunele învecinate: Boghești, Tănăsoaia, Corbița, Homocea, Ploscuțeni, Pufești, Anghelești, Păunești, Ruginești.

SPCLEP Adjud are următoarele atribuții principale:

 1. Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului precum și acordarea vizei de reședință, în conformitate cu prevederile legale.
 2. Întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă.
 3. Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii.
 4. Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, în condițiile legii.
 5. Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii.
 6. Actualizează Registrul Național de Evidență a Populației, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului.
 7. Furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, date necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidență a Populației.
 8. Utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
 9. Furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni.
 10. Constată contravențiile și aplică sancțiunile, în condițiile legii.
 11. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.
 12. Constată desfacerea căsătoriei prin divorț, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.