Pentru eliberarea planului de situație, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

Documentația poate fi depusă și de către persoana împuternicită prin procură notarială sau avocațială.

Ce este Planul de situație?

Planul de situație arată localizarea exactă a unui imobil pe hartă. Acesta se poate întocmi atât pentru construcții cât și pentru localități, cartiere, parcuri sau străzi. Cu alte cuvinte, planul de situație se referă la geometria exactă și poziționarea în plan a unei construcții existente şi a terenului și este un desen tehnic întocmit de către personal specializat, care cuprinde vecinătățile și celelalte construcții existente din jurul imobilului respectiv (după caz).

Planul de situație al unui imobil, împreună cu planul topografic al terenului, reprezintă două dintre documentele necesare pentru obținerea certificatului de urbanism.