Pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local, solicitantul va depune la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere eliberare atestare fiscala PF
  • actul de identitate al solicitantului (C.I./B.I.), în copie
  • dovada achitării contravalorii taxei de eliberare a certificatului fiscal (chitanţa eliberată de către Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Adjud)

Notă

Certificatul de atestare fiscală se emite, la solicitarea contribuabilului, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către contribuabil şi poate fi utilizat pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de atestare fiscală emis în intervalul 25 a lunii – finele lunii este valabil pe toată perioada lunii următoare emiterii.