Pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local, reprezentantul solicitantului va depune la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • Cerere_eliberare_certificat fiscal , completată și ștampilată
  • copie C.U.I
  • împuternicire, în cazul în care persoana care solicită certificatul nu este administratorul firmei și copie a cărții de identitate a împuternicitului
  • taxa de eliberare a certificatului fiscal achitată la casieria Serviciului de Taxe și Impozite Locale
  • în cazul înstrăinării de bunuri mobile sau imobile, Certificatul Fiscal se va emite după achitarea tuturor obligațiilor bugetare locale inclusiv luna în curs ;

Notă

Certificatul de atestare fiscală se emite în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizat pe toata perioada lunii în care se emite.
Certificatul de atestare fiscală emis în intervalul 25 a lunii – finele lunii este valabil pe toata perioada lunii următoare emiterii.