Pentru eliberarea unui nou certificat de deces, solicitantul va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • actul de identitate, original și copie, al moștenitorului care solicită certificatul persoanei decedate
  • vechiul certificat, în original (în cazul în care acesta este distrus)
  • procură specială (în cazul în care moștenitorul solicită certificatul prin împuternicit).

Notă

Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de deces sau la primăria localității în care petiționarul își are domiciliul, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentificată de către un notar din România.