Pentru eliberarea certificatului de căsătorie/a extrasului multilingv în caz de pierdere/furt/distrugere, solicitantul va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere tip pentru eliberarea certificatului de căsătorie (o regăsiți la sediul SPCLEP Adjud)
  • actul de identitate, în original și copie
  • vechiul certificat de căsătorie (în cazul în care acesta este distrus)
  • procură specială, în original, în cazul solicitării certificatului prin împuternicit.

Notă

Dosarul se depune la sediul serviciului de evidență a persoanelor care are în păstrare actul de căsătorie sau la primăria localității de domiciliu, personal sau prin împuternicit.

Procura specială emisă de către un notar din străinătate trebuie apostilată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia trebuie autentificată de către un notar din România.