DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport, pe care o regăsiți în linkul Cerere eliberare autorizație transport de mai jos.
  2. Copie a Certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator (original), eliberate de Registrul Comerțului.
  3. Autorizație PFA/AF, valabilă (vizată), în original și copie.
  4. Actele persoanei desemnate (S.C./A.F.)
  5. Copie a atestatului profesional al taximetristului ( în cazul persoanelor fizice).
  6. Avizul medico-psihologic al taximetristului (în cazul persoanelor fizice).
  7. Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate.
  8. Declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor în care a avut interdicții de a executa respectivele servicii și motivele acestora.
  9. Declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține autovehiculele necesare sau că are capacitatea financiară de a le deține în proprietate sau în temeiul unul contract de leasing.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 60 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile documentelor se vor data, semna și ștampila de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile documentelor trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții fiind motiv de respingere a dosarului prin care se solicită autorizația.

Documentele se vor depune în ordinea mai sus menționată. Nu se primesc dosare incomplete!

Conform art. 44 alin. (3) din Ordinul MIRA  356/2007, documentele depuse se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației iar în caz de neconcordanță între documente, precum și în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate.