DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport, pe care o regăsiți în linkul Cerere eliberare autorizație transport in regim de taxi de mai jos..
  2. Copie a certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator (original).
  3. Acte persoana desemnată: copie a certificatului de competență profesională, cazier judiciar, aviz medico-psihologic.
  4. Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate.
  5. Declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora.
  6. Declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele cu care va executa serviciul, spațiu deținutîn proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune.
  7. Declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține autovehiculele necesare sau că are capacitatea financiară de a le deține în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 30 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile se vor data, ștampila și semna de către transportator, cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții constituind motiv de respingere a cererii solicitantului.

Documentele se vor depune în ordinea sus-menționată, într-un dosar cu șină. Nu se primesc dosare incomplete.