Pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului, solicitantul va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (o regăsiți la sediul SPCLEP Adjud)
  • actul de identitate, în original
  • certificat de naștere – original și copie
  • certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite – original și copie
  • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz – original și copie
  • certificat de deces al soțului/soției decedat/decedate în cazul soțului supraviețuitor, după caz – original și copie
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de ani, după caz – original și copie
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original și copie
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (taxă carte de identitate –  7lei)

NOTĂ

În cazul în care solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă de primire în spațiu  a găzduitorului. Acestea se consemnează pe cererea de eliberare a actului de identitate, în prezența personalului SPCLEP Adjud.

În situația în care găsduitorul nu se poate prezenta șa ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în prezența polițistului de siguranță publică.

Certificatul de căsătorie este obligatoriu și în cazul persoanelor văduve.