Cele 31 de drepturi și libertăți ale cetățenilor români sunt scrise, alături de îndatoririle acestora, în Constituție, în Titlul al II-lea, și sunt asemănătoare drepturilor internaționale ale omului, înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată în 1948 după cel de-al doilea Război Mondial, în a treia sesiune a Adunării Generale a ONU.

Instituția Avocatului Poporului protejează și va face întotdeauna referire doar la drepturile constituționale ale cetățenilor români.

În absența statului, nimeni nu poate garanta cetățenilor viața, libertatea sau proprietatea. Pentru fiecare drept, statul asigură cetățeanului mijloacele pentru a se apăra sau pentru a-și fructifica acel drept. Libertățile sunt drepturi mai speciale, pentru care statul nu trebuie să pună la dispoziție nimic deosebit, ci doar să le garanteze.

Fiecare drept și libertate vine cu prețul unei obligații aproximativ comune: aceea de a nu încălca drepturile și libertățile celorlalți cetățeni atunci când dorim să ne exercităm drepturile și libertățile noastre.

DREPTURI

Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică

Dreptul la apărare (inclusiv într-un proces)

Dreptul la libera circulație

Dreptul la viață intimă și familie

Dreptul la domiciliu inviolabil (cu unele excepții)

Dreptul la secretul corespondenței

Dreptul la informație – înseamnă că autoritățile publice trebuie să pună la dispoziția oricui – din oficiu sau la cerere – pe baza legii 544 privind liberul acces la informații de interes public, orice informație pe care o solicitați.

Dreptul la învățătură și cultură

Dreptul la ocrotirea sănătății

Dreptul la mediu sănătos

Dreptul de vot

Dreptul de a fi ales

Dreptul la muncă și protecție socială

Dreptul la grevă

Dreptul la proprietate privată – dreptul oricărui cetățean de a deține proprietate privată și de a o valorifica pe piața liberă. Pe lângă proprietatea privată a fiecărui cetățean, comunitățile au dreptul la o formă de proprietate comună. Proprietatea publică se împarte în două domenii: domeniul privat și cel public. Domeniul public este format din bunuri publice, finanțate de membrii comunității prin taxe și impozite și toată lumea se bucură de ele (ex. parcuri, școli, stadioane, spații verzi).

Dreptul la moștenire

Dreptul la nivelul de trai

Dreptul la protecția copiilor și tinerilor

Dreptul de petiționare

Dreptul unei persoane vătămate de o autoritate publică

 LIBERTĂȚI

Libertatea economică

Libertatea de conștiință – înseamnă că putem gândi ce vrem, putem avea orice opinie dorim și putem avea orice religie considerăm că ni se potrivește atâta vreme cât nu încălcăm drepturile și libertățile altor persoane.

Libertatea de exprimare – înseamnă că putem vorbi în public, necenzurați și liberi, despre gândurile și opiniile noastre, atâta timp cât nu afectăm demnitatea, onoarea, viața particulară și dreptul la propria imagine a altor persoane.

Libertatea este inviolabilă

Libertatea întrunirilor și asocierilor – îți garantează faptul că poți organiza diverse acțiuni în spațiul public, atât timp cât acestea se desfășoară pașnic. Este libertatea în baza căreia, de pildă, au loc protestele, mitingurile, demonstrațiile și comemorările.