Ofițerul de stare civilă pot constata desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați. Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților. Dosarul va conține următoarele documente:

  • actele de identitate ale soților, în original și copie
  • certificatele de naștere ale soților, în original și copie
  • certificatul de căsătorie, în original și copie
  • declarația dată în fața ofițerului de stare civilă, în situația în care ultima locuință comună declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscrisă în actele de identitate ale acestora.

Notă

Taxa de desfacere a căsătoriei prin acordul soților este de 500lei și se achită la data eliberării depunerii cererii.