Actele necesare acordării dispensei de vârstă cf. rt. 272 Noul Cod Civil se vor depune, personal sau prin împuternicit, la registratura Direcției de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2. Dosarul va conține următoarele documente:

  • declaraţii de acord ale ambilor părinţi (este necesară prezenţa părinţilor)
  • actele de stare civila ale minorei şi ale viitorului soţ (cărţi de identitate, certificate de naştere ale tuturor părţilor implicate), în copie
  • cerere de acordare a dispensei de vârstă
  • aviz medical