Devizul este un document de evaluare anticipate a cheltuielilor material și a forței de muncă necesare pentru executarea unei lucrări proiectate.

Punctual, devizul reprezintă și documentația tehnico-economică prin care se stabilește costul unei construcții pe baza căreia are loc execuția și decontarea lucrărilor de construcții-montaj.

Deviz_general

Devizul general este documentația economică prin care se stabilește valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor asimilate investițiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţie la construcţii şi instalaţii, în fazele de proiectare, studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, precizându-se cele care, conform legii, se supun unei proceduri de achiziţie publică. Valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, se stabileşte în fazele de proiectare prin devizul general.