Părinţii care pleacă la muncă în străinătate şi îşi lasă copiii acasă sunt obligaţi să notifice acest lucru Direcției de Asistență Socială Adjud, cu sediul în str. Stadionului nr. 2, cu 40 de zile înainte de a părăsi ţară. Dosarul prin care se declară delegarea autorității parentale va conține următoarele documente:

  • Declaratie plecare in strainatate completată de către părintele/părinții care pleacă în străinătate
  •  declarație a persoanei în grija căreia rămâne copilul (persoana trebuie să facă parte din familia extinsă și să aibă mimin 18 ani)
  •  actele de identitate ale părinților și ale persoanei în grija căreia rămâne copilul, în copie
  •  certificatul de naștere al copilului, în copie
  • acte doveditoare privind veniturile persoanei în grija căreia rămâne copilul
  • copie după contractul de muncă al părinților care urmează să plece în străinatate
  • adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate a persoanei în a cărei grijă rămâne copilul
  • adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate a copilului

Menţionăm faptul că dovada eliberată de Direcția de Asistență Socială Adjud nu se constituie ȋn ȋmputernicire acordată persoanei ȋn grija căreia rămân copii pentru a-i  reprezenta. Este, astfel, obligatorie confirmarea persoanei ȋn grija căreia va rămâne copilul de către instanţa de judecată, sentinţa asigurând delegarea autorităţii parentale pe o perioadă de maxim 1 an.