În termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizația de construire/desființare, investitorul are obligația  declarării valorii reale a lucrărilor executate către emitentul autorizației. Documentația se depune la sediul Consiliului Județean Vrancea, din Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, și va conține următoarele acte: