Declararea unui teren extravilan se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • actul de proprietate al terenului (titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donaţie, etc.)
  • măsurători cadastrale (dacă au fost efectuate)
  • actul de proprietate al proprietarului (C.I./B.I.)
  • declarație model 2006 ITL -0003

Notă

După completarea şi semnarea declaraţiei pentru stabilirea impozitului pe teren, proprietarul va merge la Biroul Agricol din cadrul Primăriei municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 pentru a se înregistra cu suprafaţa de teren deţinută. Pe declaraţie se vor trece datele referitoare la volumul, poziţia și nr. din Registrul Agricol.
Actele sus-menţionate se vor prezenta în original.

Proprietarul terenului poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condiţiile legii, situaţie în care
persoana împuternicită trebuie să prezinte şi propriul act de identitate.