Declararea unui teren extravilan se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele document:

  • decl fiscala impozit pe teren pf
  • actul de proprietate al terenului (titlu de proprietate, contract de vânzarecumpărare, act de donaţie, etc.)
  • măsurători cadastrale (dacă au fost efectuate)
  • actul de proprietate al proprietarului (C.I./B.I.)*
  • declaratie model 2006 ITL -0003

Actele sus-menţionate se vor prezenta în original.

După completarea şi semnarea declaraţiei pentru stabilirea impozitului pe teren proprietarul va merge la Biroul Agricol din cadrul Primăriei municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, pentru a se înregistra cu suprafaţa de teren deţinută; pe declaraţie se vor trece datele referitoare la volumul, poziţia şi nr. din registrul agricol.

Notă

Proprietarul terenului poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condiţiile legii, situaţie în care persoana împuternicită trebuie să prezinte şi propriul act de identitate.