Declararea terenului intravilan cotă indiviză bloc de locuințe se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala impozit pe teren pf
  • ordin privind atribuirea în proprietate a terenului aferent locuintei
  • măsurători cadastrale, (dacă au fost efectuate), schita cadastrală, memoriu tehnic, fisa bunului imobil, releveu
  • actul de identitate al proprietarului

Actele se depun în original.

Notă

Proprietarul imobilului poate fi reprezentat de o altă persoana numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condițiile legii, situație în care persoana împuternicită trebuie să prezinte și propriul act de identitate.