Declarația de reevaluarea a unei clădiri se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale  Adjud din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala impozit- taxe cladiri PJ, completată la toate rubricile prevăzute de formular (obligatoriu va fi completat un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont), în două exemplare
  • proces verbal C.A./A.G.A./ASOCIAT UNIC prin care s-a acceptat noua valoare a clădirii, valoare dată de raportul de reevaluare (conf. pct. 55, lit. b) din HG 44/2004), în copie
  • raportul de reevaluare, în copie
  • notă contabilă prin care s-a efectuat înregistrarea în contabilitate a diferenței de valoare urmare a reevaluării
  • balanța contabilă aferentă lunii în care s-a efectuat înregistrarea în contabilitate a diferenței de valoare dată de raportul de reevaluare, semnată, ștampilata și datată