Modernizările efectuate clădirilor se declară prin depunerea la registratura Serviciului de Impozite și Taxe Locale Adjud a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala impozit- taxe cladiri PJ, completată la toate rubricile prevăzute de formular (obligatoriu se va menționa un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont), în 2 exemplare
  • proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (semnat, ștampilat și datat)
  • autorizație de construcție
  • balanța și nota contabilă aferentă lunii în care s-a efectuat înregistrarea în contabilitate a diferenței de valoare dată de modernizare, semnată, stampilată și datată