Declararea unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala mijl transport pf bun (obligatoriu va fi completat un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont)
  • contractul de leasing financiar cu toate anexele, în original și în copie
  • proces-verbal de predare -primire a mijlocului de transport
  • cartea de identitate pentru mijlocul de transport, în copie
  • certificat fiscal al societății de leasing
  • fișa de înmatriculare
  • C.U.I. al persoanei juridice declarante, în copie
  • împuternicire din partea persoanei juridice pe numele persoanei care solicită înscrierea în evidența fiscală a mijlocului de transport