Declararea unui mijloc de transport adus din import se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala mijl transport pf bun (obligatoriu va fi completat un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont)
  • documentul care atestă proprietatea, în original și în copie
  • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie
  • traducerile în limba română a documentelor de mai sus
  • cartea de identitate a vehiculului eliberată de RAR
  • fișa de înmatriculare
  • copie C.U.I.
  • împuternicire din partea persoanei juridice pentru persoana care solicită înscrierea în evidența fiscală a mijlocului de transport