Declararea mijlocului de transport la finalizarea contractului de leasing se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala mijl transport pf bun (obligatoriu va fi completat un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont)
  • factură cu valoarea reziduală în care se va identifica mijlocul de transport, în original și copie
  • cartea de identitate a mijlocului de transport, în original și în copie
  • certificat fiscal al societății de leasing din luna în care a avut loc transferul dreptului de proprietate
  • fișa de înmatriculare a mijlocului de transport
  • copie C.U.I. pentru persoana juridică declarantă
  • împuternicire din partea persoanei juridice pentru persoana care solicită înscrierea în evidența fiscală a mijlocului de transport