Declararea înstrăinării unui teren se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • adresa de scădere din evidență a terenului
  • actul de înstrăinare