Declararea înstrăinării unui mijloc de transport se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere-scoatere-din-evidenta-mijl.transport
  • cartea de identitate a mijlocului de transport care face obiectul înstrăinării, în original și în copie
  • actul de înstrăinare a mijlocului de transport, semnat și ștampilat, în original și în copie
  • împuternicire din partea persoanei juridice pentru persoana care solicită scăderea din evidența fiscală a mijlocului de transport și completează cererea pentru
    eliberarea certificatului fiscal care să ateste faptul că la data înstrăinarii mijlocului de transport contribuabilul persoană juridică nu figurează cu debite