Declararea înstrăinării unei clădiri se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • adresă scădere din evidență a imobilului vândut
  • actul de înstrăinare
  • balanța și nota contabilă aferentă lunii în care s-a efectuat înregistrarea în contabilitate a înstrăinării imobilului, semnată, ștampilată și datată