Declararea unei clădiri nou-dobândite se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala impozit- taxe terenuri PJ (obligatoriu va fi completat un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont), în două exemplare
  • actul de dobândire a terenului (va fi depusă și pagina cu autentificarea actului)
  • fișa bunului imobil sau încheierea de Carte Funciară

Notă
Pentru ca terenul achiziționat să fie considerat în altă categorie de folosință decât cea a terenurilor pentru construcții, contribuabilul trebuie să aibă ca obiect de activitate agricultura și să facă dovada că înregistrează venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate ”agricultură”.
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unității administrativ teritoriale datorat de contribuabililii persoane juridice se calculează conform prevederilor privind calculul impozitului pe teren încadrat la categoria de folosință ,,curți construcții”.