Declararea dobândirii unui mijloc de transport se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala mijl transport pf bun (obligatoriu va fi completat un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont)
  • cartea de identitate a mijlocului de transport care face obiectul dobândirii, în original și în copie
  • documentul prin care a fost dobândit mijlocul de transport (factură, contract de vânzare-cumpărare)
  • certificatul fiscal de la vânzător valabil pentru perioada în care a avut loc transferul dreptului de proprietate
  • fișa de înmatriculare ;
  • copie C.U.I.
  • împuternicire din partea persoanei juridice pentru persoana care solicită înscrierea în evidența fiscală a mijlocului de transport