Declararea demolărilor efectuate se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • adresa prin care se solicită scoaterea din evidența a imobilului construcție
  • autorizația de demolare
  • proces-verbal la terminarea lucrărilor de demolare (semnat, ștampilat și datat)
  • balanța și nota contabilă aferentă lunii în care s-a efectuat înregistrarea în contabilitate a scăderii valorii imobilului ca urmare a demolării, semnată, ștampilată și
    datată