Declararea unei construcții noi se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

Actele mentionate mai sus se vor prezenta în original.

Notă

Proprietarul imobilului poate fi reprezentat de o altă persoana numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia , întocmită în condițiile legii, situație în care persoana
împuternicită trebuie să prezinte și propriul act de identitate.