Declararea unui imobil de natura construcției nou dobândite se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

Actele menţionate mai sus se vor prezenta în original.

Notă

Proprietarul poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condiţiile legii, situaţie în care persoana împuternicită trebuie să prezinte şi propriul act de identitate.