Declararea unei clădiri nou-dobândite se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente:

  • decl fiscala impozit- taxe cladiri PJ completată la toate rubricile prevăzute de formular (obligatoriu va fi completat un număr de telefon, contul și banca unde societatea are cont), în două exemplare originale
  • actul de identitate a deponentului, cu împuternicire de reprezentare a persoanei juridice
  • actul de dobândire a imobilului (obligatoriu se va depune și pagina cu autentificarea actului)
  • fișa bunului imobil sau încheierea de carte funciară
  • balanta și/sau nota contabilă aferentă lunii în care s-a înregistrat în contabilitate
    imobilul
  • certificatul de înregistrare al persoanei juridice, eliberat de către Registrul Comerțului