Pentru transcrierea unui certificat de deces emis de către un alt stat, solicitantul va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere (se completează la sediul SPCLEP Adjud)
  • actul de identitate al solicitantului, în original și copie
  • certificatul de dece emis de către autoritățile străine, în original și în copie
  • traducerea legalizată a certificatului de deces străin
  • actul de identitate a persoanei decedate, în copie
  • certificatul de naștere a persoanei decedate, în copie
  • certificatul de căsătorie a persoanei decedate (dacă este cazul)

Notă

Dacă certificatul de deces este emis de către un stat membru al Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961, actul trebuie să aibă aplicată apostila convenției.

Dacă certificatul de deces este emis de către un stat care nu este membru al Convenției de la Haga, acesta trebuie să fie supralegalizat.

Dacă certificatul de deces este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică, documentul în cauză este scutit de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile și legalizările se fac la un notar din România.

Extrasul de deces multilingv – Formularul B – nu se supralegalizează și nu se traduce.

Cererea de transcriere se depune la primăria localității de domiciliu a soțului care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială.