Pentru eliberarea avizului prealabil de oportunitate solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere_Aviz_oportunitate
  • act de identitate solicitant sau reprezentant solicitant, în copie
  • CUI, în copie (după caz)
  • documentația în curs de elaborare
  • prezentare propuneri obiective