Comunicarea de începere a execuției lucrărilor se transmite Consiliului Județean Vrancea, cu sediul în Focșani, bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, în calitate de emitent al autorizației de construire/desființare, folosind formularul Comunicare-privind-inceperea-executie-lucrarilor-F-13 și Inspectoratului Teritorial în Construcții Vrancea, folosind formularul Comunicare-pentru-inceperea-executiei-lucrarilor-ISC-F-14cu 10 zile înainte de începerea construcției.

Comunicările se completează în dublu exemplar, al doilea dintre exemplare atașându-se autorizației de construire/desființare. Titularul autorizației este obligat să păstreze pe șantier un exemplar al acestei înștiințări, cu numărul și data înregistrării acesteia la Inspectoratul Teriotorial în Construcții Vrancea.