• planificarea strategică a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor 
  • planificarea anuală a misiunilor de audit intern pe baza analizei riscurilor 
  • realizarea de misiuni de audit intern, conform planului 
  • realizarea de misiuni ad-hoc, la solicitarea Primarului 
  • urmărirea implementării recomandărilor din rapoartele de audit intern aprobate 
  • întocmirea rapoartelor anuale de activitate 
  • activităţi non-audit de verificare a posibilelor iregularităţi semnalate, la solicitarea conducerii Primăriei 
  • realizare de misiuni de consiliere la solicitarea conducerii Primăriei Municipiului Adjud, conform procedurii aprobate prin HG nr. 1086/2013 şi a Ghidului practic de aplicare a normelor de consiliere aprobat de UCAAPI 
  • elaborarea şi actualizarea periodică a procedurilor interne pentru desfăşurarea activităţilor specifice 
  • elaborarea unui program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern