Pentru eliberarea Certificatului de notare a posesiei, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere (se va completa la sediul Primăriei Municipiului Adjud)
  • act de identitate a solicitantului, în copie
  • act de proprietate, în copie ((titlu de proprietate, contract de vânzare/cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză, etc.)
  • măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD)
  • Certificat fiscal (eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe Locale Adjud, din str. Nicolae Bălcescu nr. 12)