Pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente: