Pentru certificarea amplasamentului, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • actul de identitate al solicitantului, în copie
  • actul de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor, sentința civilă, rapoarte de expertiză)
  • măsurători în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD)