Carnetul de comercializare a produselor din sectoril agricol poate fi solicitat de orice persoană fizică ce deține atestat de producător prin depunerea la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud a unui dosar ce va conține următoarele documente:

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică ce deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.