• completare şi actualizare registrul agricol 
 • eliberare certificate de producător 
 • rezolvare corespondenţă 
 • soluţionarea solicitărilor cetăţenilor 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol pentru SPCLEP 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol APIA 
 • eliberare adeverinţă de rol succesiune 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol alocaţie complementară 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol ajutor social 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol cu componenţa familiei 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol pentru încheiere de contracte furnizare energie electrică 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol pentru Judecătorie/Notariat 
 • eliberare adeverinţă a dreptului de preemţiune (terenurile nu sunt arendate) 
 • eliberare adeverinţă de rol agricol pentru DSV 
 • modificarea titlurilor de proprietate 
 • eliberare adeverinţă rol agricol către APDRP (accesare fonduri europene) 
 • rapoarte statistice anuale şi semestriale (DGAIA, INS, OSPA, ORSA) 
 • eliberarea certificatelor de atestare a proprietăţii 
 • înregistrarea contractelor de arendă în registru special al ARENDELOR 
 • verificarea documentaţiilor şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de materia restituirii 
 • redactarea şi completarea anexelor cu persoanele fizice îndreptăţite conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioarev
 • înmânarea titlurilor de proprietate cu consemnarea în Registrul special constituit în acest sensv
 • identificarea parcelelor pentru subvenţii acordate de APIA 
 • asigurarea gestionării cadavrelor animaliere eutanasiate sau decedate din cauze naturale
 • asigurarea şi urmărirea depozitării în condiţii legale a deşeului animalier şi a altor deşeuri sanitare 
 • predarea deşeului animalier în vederea incinerării către firmele specializate 
 • obţinerea avizului medicului veterinar de circumscripţie pentru acţiunile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară de gestionare a câinilor fără stăpân 
 • întocmirea şi comunicarea lunară către DSV şi Prefectură a situaţiilor privind numărul de câini fără stăpân înregistraţi în padocuri, cu numărul de tatuaj aferent 
 • asigură şi răspunde, conform legilor în vigoare, de utilizarea armamentului din dotare şi a seringilor cu substanţe tranchilizante 
 • stabilirea cu promptitudine a necesarului de materiale, piese, instalaţii, servicii, reparaţii, necesare bunei desfăşurări a activităţii biroului registru agricol, cu respectarea prevederilor bugetare 
 • participarea la recepţia bunurilor achiziţionate pentru buna desfăşurare a activităţii biroului registru agricol 
 • participarea la inventarierea anuală a patrimoniului Direcţiei 
 • pentru bunurile supuse casării, aflate în gestiunea biroului registru agricol, urmăreşte valorificarea deşeurilor 
 • păstrarea şi actualizarea periodică a situaţiei obiectelor de inventar şi a activelor fixe aflate în gestiunea biroului registru agricol 
 • contracte de închiriere a păşunilor din administrarea Municipiului Adjud 
 • monitorizarea activităţilor desfăşurate pe păşunile închiriate 
 • monitorizarea activităţilor de întreţinere şi exploatare a păşunilor din administrarea Municipiului Adjud