În vederea obținerii autorizării sau încetării activității de către diverși agenți economici (ex: restaurante, baruri, magazine, chișcuri, centre comerciale, market-uri, unități de prestări servicii, unități de producție), aceștia vor depune, la Registratura Primăriei Municipiului Adjud un dosar ce va conține următoarele documente:

  1. Cererea de încetare/autorizare activitate pe care o puteți descărca, în format PDF, accesând linkul ”Cerere autorizare încetare activitate ” din secțiunea DOCUMENTE de mai jos.
  2. Copie după certificatul de înregistrare și după statutul societății.
  3. Copie după certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului pentru fiecare punct de lucru.
  4. Copie după actul care atestă deținerea legală a terenului și/sau spațiului unde se desfășoară activitatea.
  5. Declarație pe propria răspundere privind încadrarea comerciantului conform criteriilor prevăzute în anexele 2 și 3.
  6. Tabel nominal cu acordul locatarilor (acolo unde este cazul), în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată.
  7. Copie contract încheiat cu un agent economic specializat, autorizat în colectarea și valorificarea deșeurilor industriale reciclabile.
  8. Dovada achitării taxei de autorizare.
  9. Copii după alte acte/documente și înscrisuri considerate a fi utile în demonstrarea îndeplinirii condițiilor de autorizare.

 

Cererea de autorizare/încetare activitate se soluționează în termen de maxim 30 de zile lucrătoare.