Compartimentul Fond Locativ din cadrul Primăriei municipiului Adjud are următoarele atribuții:

 1. Gestionează spațiile cu destinație de locuință din patrimoniul public și privat
 2. Gestionează contractele de închiriere pentru apartamentele construite, aflate în fondul locativ al UAT Adjud
 3. Gestionează apartamentele rămase în fondul de stat
 4. Gestionează casele naționalizate
 5. Întocmește contractele de închiriere a spațiilor amintite mai sus, conform legii
 6. Verifică și confirmă situațiile de lucrări de întreținere, reparații efectuate fondului locativ
 7. Analizează solicitările privind cumpărarea locuințelor construite din fondurile statului din punct de vedere al admisibilității, legalității și oportunității
 8. Întocmește contracte de vânzare/cumpărare a spațiilor aflate în fondul locativ, conform legislației în vigoare
 9. Evidențiază și urmărește solicitările de locuințe privind completarea dosarului în vederea stabilirii ordinii de prioritate a închirierii
 10. Administrează blocurile de locuințe ANL și sociale
 11. Pune la dispoziția Compartimentului Juridic documentația necesară acționării în instanță a chiriașilor debitori în vederea recuperării restanțelor
 12. Ține evidența contractelor de închiriere, a contractelor de vânzare/cumpărare
 13. Ține evidența solicitărilor de locuințe
 14. Asigură verificarea, în teren, a clauzelor contractuale
 15. Identifică situațiile de ocupare abuzivă a spațiilor locative și propune măsuri de evacuare
 16. Asigură, pe domeniul de activitate, corespondența cu persoane fizice sau juridice, precum și informări, situații, referate, analize, centralizări de informații sau studii solicitate de către conducerea primăriei sau de către reprezentanții Consiliului Local.
 17. Propune măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și funcționalitate a clădirilor de locuit aflate în fondul locativ al UAT Adjud
 18. Eliberează adeverințe de domiciliu sau de achitare a locuințelor cumpărate din fondul de stat al UAT Adjud, cu respectarea prevederilor legale
 19. Urmărește comportarea în timp a clădirilor executate din fonduri de stat și aflate în proprietatea sau administrarea UAT Adjud, în perioada de garanție a acestora și cea de post garanție, conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, Normativul P130-1999.