Nicoleta GHERGHE, Viceprimar al Municipiului Adjud

În conformitate cu art. 151 alin. 3, art. 152 alin. 1, art. 157, art. 196 alin. 2, art. 199, art. 243 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Viceprimarului Municipiului Adjud – doamna Nicoleta GHERGHE,  îi sunt delegate următoarele atribuții:

Atribuții cu caracter temporar – pe perioada de absență motivată a Primarului, Viceprimarul împuternicit cu atribuțiile ordonatorului principal de credite are competență pentru angajarea de cheltuieli, utilizarea de credite bugetare și efectuarea operațiunilor privind plata cheltuielilor angajate numai în limita prevederilor bugetare și a destinației acestora.

Atribuții cu caracter permanent 

  • emite certificate de producător
  • emite autorizații de taximetrie
  • îndrumă, coordonează și verifică aparatul de specialitate cu privire la întocmirea documentațiilor tehnice pentru angajarea cheltuielilor pentru realizarea de lucrări publice directe sau prin proiecte cu fonduri nerambursabile
  • asigură măsurile impuse de lege pentru protecția mediului și primovează politici publice de protecție a mediului
  • repartizează corespondența către aparatul de specialitate prin aplicarea rezoluției și urmărește respectarea termenelor de răspuns/soluționare.
  • Ca înlocuitor al Primarului, poate semna orice adrese, acte, adeverințe, autorizații, anchete sociale, etc.
  • Verifică respectarea programului de desfășurare a activității de către aparatul de specialitate, a serviciilor subordinate Consiliului Local și a serviciilor publice.ț
  • Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenție statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. 6 și alin. 7, precum și a bunurilor din patrimoniului public și privat al unității administrative teritoriale.
  • Îndeplinește rolul de ofițer de stare civilă.

Viceprimarul îi este subordonat Primarului și, în situațiile prevăzute de lege, este înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia.