Serviciul Impozite și Taxe Locale – Persoane Fizice este subordonat Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Adjud și are următoarele atribuții:

 1. Primirea, verificarea și înregistrarea Declarațiilor fiscale depuse de către contribuabili.
 2. Scoaterea din evidența fiscală a bunurilor mobile și imobile în baza documentelor de înstrăinare prezentate de către contribubil sau ca rezultat al investigațiilor făcute.
 3. Introducerea în programul informatic a datelor necesare calculului impozitului pe clădiri, pe teren și pe mijloace de transport.
 4. Emiterea deciziilor de impunere, ca rezultat al operațiunilor de impunere efectuate în programul informatic.
 5. Aplică sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare, când constată depășirea termenului de depunere a declarațiilor fiscale sau nedepunerea acestora.
 6. Primește, verifică și înregistrează cererile pentru acordarea facilităților fiscale precum și documentele anexate acestora, conform Codului fiscal.
 7. Întocmește, înregistrează și operează borderourile de debite-scăderi ca urmare a operațiunilor de regularizare, rectificare a nivelurilor impozitelor și taxelor gestionate de către compartiment.
 8. Întocmește și transmite adrese de răspuns la solicitările formulate de către contribuabili.
 9. Transferă către alte primării dosarele fiscale pentru contribuabilii care și-au schimbat domiciliul în alte localități.
 10. Desfășoară activități de control, stabilește în sarcina persoanelor fizice diferențe de impozit și calculează majorări de întârziere pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale.
 11. Eliberează Certificate Fiscale pentru persoane fizice.
 12. Aduce la cunoștința persoanelor interesate orice modificări ale nivelului taxelor datorate și termenul de plată.