Serviciul Impozite și Taxe Locale – Persoane Juridice se află în directa subordonare a Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Adjud și are următoarele atribuții:

 1. Întocmire dosar fiscal.
 2. Emitere decizie de impunere.
 3. Verificarea materiei impozabile.
 4. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală.
 5. Întocmirea, înregistrarea și operarea borderourilor de debitare-scădere.
 6. Întocmirea notelor de plată către contribuabili.
 7. Acordarea de vize societăților aflate în lichidare/faliment ca urmare a notificărilor transmise de către practicienii în insolvență.
 8. Vizarea biletelor de spectacol.
 9. Impunerea din oficiu a obligațiilor fiscale.
 10. Verificare suprasolviri/fonduri aflate în evidența fiscală cu suprasolvirile/fondurile din evidența contabilă.
 11. Control fiscal.
 12. Asistență contribuabili.
 13. Operațiuni de casă.