Casieria Primăriei municipiului Adjud face parte din Compartimentul Buget Financiar Contabil din cadrul Direcției Economice și are următoarele atribuții:

  1. Efectuarea de operațiuni de încasări și plăți.
  2. Evidențierea încasărilor și plăților în numerar prin Registrul de Casă, care se întocmește pe baza documentelor justificative.
  3. Predarea, către Compartimentul Buget Financiar Contabil, în cursul aceleiași zile sau cel târziu în cursul zilei următoare, a unui duplicat al Registrului de Casă căruia i se anexează toate documentele justificative.
  4. Depunerea în bancă, prin foile de vărsământ, a sumelor încasate pe baza chitanțelor.
  5. Ridicarea de numerar din Trezoreria Municipiului Adjud pe baza carnetului de CEC, întocmit de către Compartimentul Buget Financiar Contabil.