Obiective specifice postului de administrator public, ocupat de domnul Dănuț VINTILĂ:

 1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Adjud și a societăților unde Primăria Municipiului Adjud este acționar;

2. Elaborarea/coordonarea elaborării strategiilor serviciilor publice locale;

a) Promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă a serviciilor coordonate;

b) Dezvoltarea, promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice de interes local date în coordonare, în scopul asigurării funcţionării în condiţii de performanţă şi eficacitate, în funcţie de necesităţile şi cerinţele de dezvoltare socio – economică a localităţii;

c) Optimizarea structurilor de personal ale serviciile subordonate, conform structurii organizatorice aprobate de catre Consiliul Local;

d) Organizarea, controlul şi monitorizarea serviciilor subordonate;

e) Utilizarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică şi privată în scopul satisfacerii interesului public;

f) Asigurarea unei administraţii publice transparente, credibile, bazată pe management performant, pe eficienţă și o administraţie orientată către cetăţean;

3. Elaborarea planurilor de acţiune şi de investiţii aferente;

4. Elaborarea/coordonarea elaborării proiectelor de finanţare a investiţiilor pentru sociatățile sus amintite din fonduri nerambursabile sau rambursabile;

5. Monitorizarea performaţei în furnizarea serviciilor publice locale;

6. Colectarea şi prelucrarea de date statistice privind colectivitatea, instituţiile şi serviciile publice locale;

7. Gestionarea relaţiilor extra-instituţionale;

8. Coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul furnizării serviciilor publice locale şi a prestatorilor acestora;

9. Coordonarea activităţilor de investiţii în cadrul societăților subordonate Consiliului Local al Municipiuli Adjud și al societăților unde Primăria Municipiului Adjud este acționar;

10. Coordonarea activităților de achiziţii publice în cadrul societăților sus amintite.