DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cerere pentru atribuirea/eliberarea autorizațiilor de taxi pe care o regăsiți în linkul Cerere pentru atribuirea/eliberarea autorizațiilor de taxi de mai jos.
 2. Autorizația de transport, valabilă, în original și copie, emisă de către Primăria Municipiului Adjud prin compartimentul de resort.
 3. Copie a Certificatului de înmatriculare a autovehiculelor (inclusiv anexa cu ITP valabil).
 4. Copie a Cărții de identitate a autovehiculelor deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.
 5. Copie a Certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român.
 6. Copia a asigurării pentru persoane și bunurile acestora, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat.
 7. Copie a asigurării obligatorii de răspundere civilă.
 8. Declarație pe propria răspundere privind posibilitatea asigării reale a prezenței în activitate de minim 8 ore pe zi, pentru fiecare autovehicul (dovada numărului de taximetriști atestați angajați care vor executa serviciul pe autovehiculul respectiv).
 9. Declarație pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea (dovada deservirii de către un operator dispecer taxi) sau se va menționa modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea.
 10. Copie a Buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat.
 11. Dovada de fiscalizare a aparatului de taxat în maxim 15 zile de la eliberarea autorizației. În cazul neprezentării acestei dovezi în termenul menționat, autorizația va fi retrasă.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 60 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile documentelor se vor data, semna și ștampila de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile documentelor trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții fiind motiv de respingere a dosarului prin care se solicită autorizația.

Documentele se vor depune în ordinea mai sus menționată. Nu se primesc dosare incomplete!

Conform art. 44 alin. (3) din Ordinul MIRA  356/2007, documentele depuse se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației iar în caz de neconcordanță între documente, precum și în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate.